Artikel 11. Wijziging van de voorwaarden

11.1 Wijzigen en aanvullen
Opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2 Reeds gesloten overeenkomsten
Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Posted in: Algemene voorwaarden grafische vormgeving