Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koen Edens partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign