Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2
Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Koen Edens het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3
Offertes van Koen Edens zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3.4
Een door Koen Edens gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te doen.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign