Artikel 5. Rechten en plichten voor Koen Edens

5.1
Koen Edens garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2
Koen Edens spant zich in om de gegevens die Koen Edens voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3
Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient Koen Edens met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

Posted in: Algemene voorwaarden webdesign