Hanze University Foundation/2012

De Hanzehogeschool Groningen wil graag iets doen ten bate van het beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden. De Hanzehogeschool Groningen heeft om dit doel te bereiken een fonds opgericht, Hanze University Foundation. De Hanze University Foundation is de motor achter een veelheid van ontwikkelingsprojecten vanuit de Hanzehogeschool Groningen. Studenten, medewerkers en het Noord Nederlands bedrijfsleven worden op allerlei manieren intensief betrokken bij deze projecten.

Werkzaamheden Koen:

Webdesign

Web development

Content Management Systeem

Ontwerp Logo

Bekijk project